รวมภาพกิจกรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์

> แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (ด้านสาธารณสุข) รายละเอียด 

> การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียด 

> โปรแกรมส่งข้อมูล 43 จังหวัดอุบลราชธานี  UbonSystem วิธีใช้งาน

> โปรแกรม UCAuthentication 4.0x version 2016 DownLoad 

> ไฟล์ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบหลักประกันสุขภาพ(UC) ปีงบประมาณ 2559 DownLoad 

> คู่มือยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559

สื่อความรู้ : โรคไข้เลือดออกสื่อความรู้ : มะเร็งลำไส้

credit by : คลังความรู้ด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ผู้บริหาร สสอ.สำโรงระบบรายงานออนไลน์


ขณะนี้เวลา

วันนี้วันที่

สภาพอากาศ จ.อุบลราชธานี